Tin tức

Rắc rối trách nhiệm bản dịch công chứng

Tuy bài đăng dưới đây đã đăng vào tháng 05/2014, vẫn còn giá trị cho chúng ta tham khảo. – Bộ trưởng Bộ Tư pháp nêu thực trạng “có vấn đề rất lớn về dịch thuật trong công chứng”. Công chứng viên thực hiện công chứng và chịu trách …