Quy trình công chứng bản dịch lấy nhanh TRONG NGÀY

Để Quý khách nắm được đường đi chứng từ hay Quy trình công chứng bản dịch lấy nhanh TRONG NGÀY nhằm phục vụ thuận tiện công chứng bản dịch, Quy trình như sau:

1/ Khách hàng giao Bản gốc thật hoặc bản sao y công chứng tại Văn phòng của Công Ty TNHH Dịch Công Chứng Ngọc Việt thông qua Biên bản giao nhận

2/ Công việc chuẩn bị hồ sơ trước khi công chứng: photo, in bản dịch, ký chữ ký của cộng tác viên

3/ Công chứng tại Phòng tư pháp quận Bình Thạnh

4/ Giao trả tài liệu đã được công chứng cho khách

quy trinh cong chung, quy trình công chứng, quy trinh cong chung ngoc viet

Bình luận

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}