Dịch chuyên ngành

Dịch tiếng Việt sang tiếng Anh chuẩn tại TPHCM

Dịch tiếng Việt sang tiếng Anh chuẩn được hiểu theo phương diện hợp lệ và phương diện chuyên môn sẽ có ý nghĩa khác nhau. Đối với trường hợp nộp hồ sơ để xin visa du lịch, du học, định cư, hay xin việc làm thì Dịch tiếng …

Dịch tiếng Pháp chuẩn nhất tại Bình Thạnh, TPHCM

Dịch tiếng Pháp chuẩn là một việc không dễ dàng, bởi chỉ có những ai có khả năng ngôn ngữ, có kinh nghiệm dịch thuật tiếng Pháp mới có thể thực hiện được việc này. Đặc biệt, bạn sẽ được đáp ứng yêu cầu dịch tiếng Pháp chuẩn …

Mẫu dịch thuật bảng điểm

Mẫu dịch thuật bảng điểm khá đơn giản, tuy có một vài điểm khác biệt tùy thuộc vào đơn vị đào tạo và cấp bảng điểm cho cá nhân, song về cốt lõi mẫu dịch thuật bảng điểm có một hình thức và nội dung trình bày chung. …