Long An

Sort By: Tên công tyDate posted
LEBOUCHER CO., LTD
Ấp Bình Thạnh, Xã Bình Tịnh, Huyện Tân Trụ, Tỉnh Long An, Việt Nam
Binh Thanh Hamlet, Binh Tinh Commune, Tan Tru District, Long An Province, Vietnam
BENOIT ALAIN GLON
1101783983 (31/12/2014)
1010 (Chính)
Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Chi tiết: Giết mổ gia súc, gia cầm, chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt, xuất khẩu các sản phẩm từ thịt (sản phẩm do công ty tự chế biến).
1101783983 (31/12/2014)