Khánh Hòa

Sort By: Tên công tyDate posted
KIM VINH GOLD BUSINESS PRIVATE ENTERPRISE
80 Ngô Gia Tự, Phường Phước Tiến, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
80 Ngo Gia Tu Street, Phuoc Tien Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
NGUYỄN HÙNG VINH
4201547061 – ngày cấp: 29/01/2013
Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
4201547061 – ngày cấp: 29/01/2013
THAN THIET GOLD SILVER PRIVATE ENTERPRISE
151 Tháp Bà, Phường Vĩnh Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
151 Thap Ba Street, Vinh Tho Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Lê Minh Thời
4201550554 (11/03/2013)
Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
4201550554 (11/03/2013)