Đà Nẵng

Sort By: Tên công tyDate posted
The University of Danang
41 Le Duan Street, Hai Chau District, Danang City
HUNG THUY PRIVATE ENTERPRISE
58 Hoàng Hoa Thám, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
58 Hoang Hoa Tham Street, Tan Chinh Ward, Thanh Khe District, Da Nang
Nguyễn Thị Thanh Thúy
0400359724 (24/02/2000)
Sản xuất sắt, thép, gang
0400359724 (24/02/2000)
University of Foreign Language Studies
131 Lương Nhữ Hộc, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
131 Luong Nhu Hoc Street, Khue Trung Ward, Cam Le District, Da Nang City
Trần Hữu Phúc
0400560662
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng (tên tiếng Anh: Danang University of Foreign Language Studies) được thành lập theo quyết định số 709/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2002 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở tách và tổ chức lại 5 khoa ngoại ngữ của Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng – hiện là một trong 7 trường thành viên của Đại học Đà Nẵng. Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng có chức năng đào tạo giáo viên và cử nhân ngôn ngữ có trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ về một số ngôn ngữ thông dụng trên thế giới, giảng dạy ngoại ngữ cho các trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng, giảng dạy tiếng Việt và giới thiệu văn hoá Việt Nam cho lưu học sinh người nước ngoài trong toàn bộ các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng. Đồng thời là trung tâm nghiên cứu khoa học và thực hiện dịch vụ xã hội thuộc lĩnh vực ngôn ngữ có uy tín của khu vực miền Trung – Tây Nguyên.