admin

Phòng tư pháp quận Bình Thạnh

Để tạo điều kiện thuận lợi và để xử lý tình huống khó, chúng tôi xin cung cấp Thông tin của Phòng công chứng quận Bình Thạnh tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Phòng tư pháp quận Bình Thạnh trực thuộc UBND quận Bình Thạnh có chức năng …

Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008

  BỘ TƯ PHÁP —– CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——– Số: 03/2008/TT-BTP Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2008   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2007/NĐ-CP NGÀY …

Nghị định số 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ…

  CHÍNH PHỦ ________ Số: 79/2007/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ______________________________________ Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2007    NGHỊ ĐỊNH Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, …

Rắc rối trách nhiệm bản dịch công chứng

Tuy bài đăng dưới đây đã đăng vào tháng 05/2014, vẫn còn giá trị cho chúng ta tham khảo. – Bộ trưởng Bộ Tư pháp nêu thực trạng “có vấn đề rất lớn về dịch thuật trong công chứng”. Công chứng viên thực hiện công chứng và chịu trách …

Ai có thể ký tên trên bản dịch chứng thực?

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta trước hết xem thực tế một bộ bản dịch công chứng đúng theo quy định gồm 3 phần: Ai có thể ký tên trên bản dịch chứng thực? – 01 bản dịch của ngôn ngữ đích: là bản in ra …

Tại sao không nên chọn dịch công chứng giá rẻ?

Hầu hết ai cũng chuộng giá rẻ, trong khi có cũng có những người chuộng cái giá hợp lý. Đối với những sản phẩm dịch thuật thì bắt buộc phải chọn phương án 2 và bác bỏ phương án dịch công chứng giá rẻ, vì dịch thuật công …