admin

Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008

> Dịch công chứng > dịch công chứng tiếng Anh trong ngày > Dịch công chứng nhanh BỘ TƯ PHÁP —– CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——– Số: 03/2008/TT-BTP Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2008 …

Nghị định số 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ…

> Dịch công chứng > dịch công chứng tiếng Anh trong ngày > Dịch công chứng đảm bảo CHÍNH PHỦ ________ Số: 79/2007/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ______________________________________ Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2007 …

Rắc rối trách nhiệm bản dịch công chứng

Tuy bài đăng dưới đây đã đăng vào tháng 05/2014, vẫn còn giá trị cho chúng ta tham khảo. > Dịch công chứng quận Bình Thạnh > Công ty dịch thuật tphcm > Công ty dịch thuật công chứng – Bộ trưởng Bộ Tư pháp nêu thực trạng “có …

Ai có thể ký tên trên bản dịch chứng thực?

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta trước hết xem thực tế một bộ bản dịch công chứng đúng theo quy định gồm 3 phần: Ai có thể ký tên trên bản dịch chứng thực? – 01 bản dịch của ngôn ngữ đích: là bản in ra …

Tại sao không nên chọn dịch công chứng giá rẻ?

Hầu hết ai cũng chuộng giá rẻ, trong khi có cũng có những người chuộng cái giá hợp lý. Đối với những sản phẩm dịch thuật thì bắt buộc phải chọn phương án 2 và bác bỏ phương án dịch công chứng giá rẻ, vì dịch thuật công …