admin

Quy trình công chứng bản dịch lấy nhanh TRONG NGÀY

Để Quý khách nắm được đường đi chứng từ hay Quy trình công chứng bản dịch lấy nhanh TRONG NGÀY nhằm phục vụ thuận tiện công chứng bản dịch, Quy trình như sau: 1/ Khách hàng giao Bản gốc thật hoặc bản sao y công chứng tại Văn …