admin

Luật công chứng 2006

  QUỐC HỘI Số: 82/2006/QH11 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2006 LUẬT Công chứng   Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm …

Lịch công chứng

Để tiện theo dõi thời gian công chứng bản dịch tại Công Ty TNHH Dịch Công Chứng Phú Ngọc Việt, thì lịch công chứng hàng ngày sau đây được áp dụng: TỪ THỨ 2 ĐẾN THỨ 6 (KHÔNG CÔNG CHỨNG NGÀY THỨ 7 VÀ CHỦ NHẬT). THỜI GIAN: …

Quy trình công chứng bản dịch lấy nhanh TRONG NGÀY

Để Quý khách nắm được đường đi chứng từ hay Quy trình công chứng bản dịch lấy nhanh TRONG NGÀY nhằm phục vụ thuận tiện công chứng bản dịch, Quy trình như sau: 1/ Khách hàng giao Bản gốc thật hoặc bản sao y công chứng tại Văn …