admin

Rắc rối trách nhiệm bản dịch công chứng

Tuy bài đăng dưới đây đã đăng vào tháng 05/2014, vẫn còn giá trị cho chúng ta tham khảo. – Bộ trưởng Bộ Tư pháp nêu thực trạng “có vấn đề rất lớn về dịch thuật trong công chứng”. Công chứng viên thực hiện công chứng và chịu trách …

Ai có thể ký tên trên bản dịch chứng thực?

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta trước hết xem thực tế một bộ bản dịch công chứng đúng theo quy định gồm 3 phần: Ai có thể ký tên trên bản dịch chứng thực? – 01 bản dịch của ngôn ngữ đích: là bản in ra …

Tại sao không nên chọn dịch công chứng giá rẻ?

Hầu hết ai cũng chuộng giá rẻ, trong khi có cũng có những người chuộng cái giá hợp lý. Đối với những sản phẩm dịch thuật thì bắt buộc phải chọn phương án 2 và bác bỏ phương án dịch công chứng giá rẻ, vì dịch thuật công …

Luật công chứng 2006

  QUỐC HỘI Số: 82/2006/QH11 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2006 LUẬT Công chứng   Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm …

Lịch công chứng

Để tiện theo dõi thời gian công chứng bản dịch tại Công Ty TNHH Dịch Công Chứng Phú Ngọc Việt, thì lịch công chứng hàng ngày sau đây được áp dụng: TỪ THỨ 2 ĐẾN THỨ 6 (KHÔNG CÔNG CHỨNG NGÀY THỨ 7 VÀ CHỦ NHẬT). THỜI GIAN: …