Ai có thể ký tên trên bản dịch chứng thực?

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta trước hết xem thực tế một bộ bản dịch công chứng đúng theo quy định gồm 3 phần:

ai co the ky ten tren ban dich chung thuc

Bạn có thể xem và trả lời được ngay

Ai có thể ký tên trên bản dịch chứng thực?

– 01 bản dịch của ngôn ngữ đích: là bản in ra sau khi được dịch từ bản chính tương ứng.

– 01 tờ xác nhận rời và/hoặc cùng nằm trong cùng tờ bản dịch sau cùng. Tờ xác nhận này là ranh giới giữa bản gốc và bản dịch.

– 01 bản chính của ngôn ngữ nguồn nằm dưới cùng: là bản có con dấu và/hoặc chữ ký của cơ quan có thẩm quyền

03 phần này liên quan với nhau thông qua con dấu giáp lai

Trong đó phần xác nhận chúng ta quan sát sẽ thấy: người ký tên tên bản dịch công chứng gồm Người dịch và Trưởng phòng hay phó phòng tư pháp.

Căn cứ pháp lý:

i) Khoản 3 điều 18 của nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18-5-2007 quy định chứng thực chữ ký của người dịch yêu cầu: người dịch phải là người thông thạo tiếng nước ngoài cần dịch, phải cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch, việc chứng thực chữ ký của người dịch được thực hiện theo thủ tục chứng thực chữ ký được quy định tại điều 17 của nghị định;

ii) điểm C khoản 2 chỉ thị 17/2007/CT-UBND ngày 16-7-2007 của UBND TP.HCM có quy định đối với việc chứng thực chữ ký người dịch là người dịch phải chứng minh được mình thông thạo tiếng nước ngoài cần dịch theo một trong các tiêu chuẩn sau: có bằng đại học ngoại ngữ (hoặc cao hơn) về tiếng nước ngoài cần dịch, có bằng đại học khác (hoặc cao hơn) mà thông thạo tiếng nước ngoài cần dịch.

Như vậy, để trả lời câu hỏi Ai có thể ký tên trên bản dịch chứng thực? – chúng ta sẵn sàng đáp là  người ký tên tên bản dịch công chứng gồm Người dịch và Trưởng phòng hay phó phòng tư pháp.

Ai có thể ký tên trên bản dịch chứng thực?
5 (100%) 1 vote

Bình luận

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}